BOKA ONLINE Tegnérgatan 37

08-34 21 22

Skador på Höftens muskler och senor


Akut muskelbristning/ muskelruptur/ senruptur:

Den vanligaste mjukdelsskadan i bäcken-, ljumsk- och höftregionen är en ruptur/muskelbristning av adduktorgruppen. Det vill säga höftens inåtförarmuskler. Muskelbristningen sker oftast vid muskel-senövergången i muskeln högt upp mot ljumsken/insida lår. Skademekanismen är oftast en kraftig utsträckning av muskeln samtidigt som muskeln kontraheras/dras ihop, som t.ex. vi en fotbollstackling eller en hög spark.

En muskelbristning kan även ske i den raka lårmuskeln/rectus femoris/framsida lår. En total ruptur sker oftast i muskelns nedre del ovanför knät. Muskeln böjer i höften och sträcker i knäleden, vilket betyder att en vanlig skademekanism är t.ex. när en idrottare med stor kraft skjuter ett skott med rakt fotled eller liknande.

Akut senöveransträngning/ delbristning (partiell ruptur):

Vid en överbelastning av ljumskens muskler och senor kan det bli mindre rupturer i det aktuella området. En överansträngning sker ofta vi upprepade kraftiga rörelser i höften. Överansträngningen medför ofta mindre bristningar i muskeln. Bristningarna sitter vi en överansträngsning oftast i muskel-senövergången i muskelns övre del upp mot ljumsken. Muskler som kan drabbas är höftens insida lår muskulatur och höftböjarmuskulatur (rectus femoris och iliopsoas).

Symtom på senöveransträngning/ delbristning (partiell ruptur):

Symtom vid akuta muskelbristningar och senöveransträngningar kan vara en plötslig intensiv smärta upp mot ljumsken. Skadan kan efterhand medföra en svullnad över skadeområdet och eventuellt en intermuskulär blödning vilket ger en blånad och missfärgning. Är det en stor muskel eller senruptur kan en defekt noterar i muskeln eller senan.

Behandling av senöveransträngning/ delbristning (partiell ruptur):

I det akuta skedet vid en muskelbristning är det viktigt att skadan behandlas enligt PRICE-principen. Antiinflammatorisk medicin kan ges under en kort period (2-3 dagar). Detta hämmar den inflammatoriska reaktionen och därmed storleken på ärrbildningen i området.

Från dag 3 börjar det blidas ärrvävnad i senan. Denna ärrvävnad kan leda till kronisk värk om det inte behandlas i tid. Ärrvävnaden gör även senan fösvagad och oelastisk vilken kan leda till upprepade senbristningar alternativ total ruptur. Ärrbilning kan förhindras med strömbehandling och massage. Tillsammans med träningsprogram för att stärka upp den skadade muskelsenan samt muskulatur runt omkring det skadade området. Ju snabbare behandling påbörjas efter skadetillfälle dessto snabbare är återgång till idrottande och mindre risk för kroniska besvär.

Sensmärta i ljumsken/ Tendinos

Långvariga besvär från senor i ljumsken är vanligt förekommande. Framförallt i explosiva idrotter som fotboll, sprintlöpning eller ishockey. Ofta kommer besvären efter en delbristning i muskeln/senan som inte har behandlats på rätt sätt eller på grund av överbelastning.

Symtom på sensmärta i ljumsken/tendinos:

Vid sensmärta i ljumsken/tendinos uppstår smärtan oftast i slutet av eller efter avslutad träning. Besvären kan även sitta i och ibland kännas värre dagen efter träningspasset i form av stelhet och rörelseinskränkning. Om du fortsätter träna med smärtan kan den kvarstå under hela träningspasset. När smärtan ökar försämras även muskelstyrkan. Smärtan kan vara diffus och sitta djupt in i ljumsken, bäckenregionen eller nedre delen av buken. Muskler som kan vara engagerade är ofta muskler som för benet inåt (adduktorer), höftböjare (iliopsoas, quadriceps) eller magmuskler.

Behandling av sensmärta i ljumsken/tendinos:

Vid långvariga sensmärtor i ljumsken rekommenderas ett individuellt anpassat stegrande rehabprogram med fokus på rörlighet, styrka och funktion. Det är viktigt att analysera individens rörelsemönster för att kunna förebygga reskador. Det kan då vara bra att göra en funktionell rörelseanalys för att kunna optimera rehabträningen. Detta är våra specialister duktiga på och det ingår i vår behandlings- och rehabstrategi för varje patient.

Om smärtan och försämrad funktion kvarstår trots ett väl genomfört rehabprogram kan operation övervägas. Då kan t.ex. en tenotomi utföras (delning av senan).